مدیریت پروژه

ژوئن 13, 2017

مدیریت پروژه چابک (Agile) چیست؟

مدیریت پروژه چابک بیش از یک دهه است که توسط تیم های برنامه نویسی مورد استقبال قرار گرفته است. اما سوال اصلی اینجاست که مدیریت پروژه چابک چیست و آیا میتواند به تیم شما کمک کند؟
ژوئن 19, 2017

ساختار برنامه ریزی چابک ، داستان ها و اسپرینت ها

زمانی که یک تیم بخواهد خارج از چهارچوب آبشاری و یا مدیریت پروژه سنتی عمل کند مسلما با این سوال مواجه خواهد شد که "چگونه باید ساختار کار خود را تشکیل دهم؟ "
ژوئن 19, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک(قسمت اول)

پیش بینی خوب تاثیر مستقیم در اثربخشی و کارآیی محصول نهایی دارد. دلیل اهمیت آن هم دقیقا همین امر است. پیش بینی کار ساده ای نیست.
ژوئن 20, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک (قسمت دوم)

متدهای سنتی پیش بینی ها را به صورت زمانی انجام میدهند، برای مثال روز، هفته و یا ماه. در عوض بسیاری از تیم های چابک به نقاط داستانی روی آورده اند.
ژوئن 20, 2017

امتیاز داستان چیست؟

نقاط داستان در واقع یک واحد اندازه گیری است که برای بیان یک برآورد از تلاش کلی که برای پیاده سازی کامل مراحل یک محصول یا هر قسمت از کار استفاده میشود.
ژوئن 21, 2017

۸ گام تا یک تخمین موفق امتیاز داستان

در اندازه گیری داستان، تیم یک تجزیه و تحلیل تطبیقی بین تمام داستان های پروژه انجام میدهد. در اینجا میخواهیم با گام های معمول برای اندازه گیری داستان آشنا شویم.
ژوئن 29, 2017

امتیازهای داستان و مزیت اصلی استفاده از آن

اگر امتیاز داستان یک تخمین از میزان زمان(تلاش) انجام کاری هستند، چرا به جای استفاده مستقیم از روزها و ساعات، از امتیاز داستان استفاده کنیم؟
جولای 5, 2017

امتیازهای داستان کاربری چندان هم با زمان غریبه نیست!!!

برای پیش بینی این که چه محصولی در چه زمانی ارائه میگردد، باید درباره زمان صحبت کنیم.ما نیاز به محاسبه میزان تلاش داریم، که همان نفر ساعت انجام کار است.
جولای 5, 2017

امتیاز داستان، نماینده میزان تلاش پروژه

امتیازهای داستان علاوه بر زمان، نماینده میزان تلاش برای ارائه آیتم مورد نظر نیز هست.یک پیش بینی از تلاش مورد نیاز میتواند از ریسک ، عدم اطمینان و پیچیدگی تأثیر پذیرد.