مدیریت پروژه

جولای 6, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و اسکرام و کانبان و آبشاری

در این قسمت میخواهم به مقایسه روش های مدیریت نوین و روش سنتی آبشاری بپردازم و تمام این رویکردها را با هم مقایسه و بررسی خواهم کرد.
جولای 8, 2017

اصول مدیریت پروژه چابک

در بیانیه مدیریت پروژه چابک لیستی از ۱۲ اصل برای این رویکرد جهت کمک به تیم ها برای اجرای پروژه های چابک آمده است. و اما این صول مدیریت پروژه چابک به شرح زیر است.
جولای 8, 2017

نقاط قوت مدیریت پروژه به روش چابک

روش چابک از روش های سبک نرم افزاری در ۱۹۹۰ تکامل یافته است و پاسخ به نیازهای مدیرانی است که نمیخواهند درگیر متدهای سختگیرانه و خطی روش آبشاری و مدیریت پروژه سنتی شوند.
جولای 9, 2017

نقاط ضعف مدیریت پروژه چابک

سطح انعطاف روش چابک معمولا مثبت است، با این حال این روش به همراه برخی ضعف ها می آید. برای مثال ارائه یک تاریخ ثابت برای تحویل محصول میتواند مشکل باشد...
جولای 10, 2017

چرخه مدیریت پروژه چابک

در اینجا میخواهیم به فازهای چرخه ی مدیریت پروژه چابک بپردازیم. اشاره به این نکته ضروریست که این فازها لزوما نباید پی در پی اتفاق بیفتند و ممکن است موازی باشند.
جولای 11, 2017

مدیریت چابک و رویکردهای مورد استفاده

مدیریت چابک یک چهارچوب است و تعدادی روش خاص برای آن وجود دارد. این روش ها را میتوانیم طعم های مختلف مدیریت چابک بنامیم و تنوع بسیاری در طعم های آن وجود دارد.
جولای 12, 2017

دیگر رویکردهای مدیریت پروژه چابک

روش های دیگری نیز برای مدیریت پروژه وجود دارد که به مدیریت چابک منتصب گردیده اند. این روش ها معمولا نقش مکمل را در مدیریت پروژه و روش های اصلی مدیریت چابک ایفا میکنند.
جولای 13, 2017

نحوه محاسبه بودجه مدیریت چابک

در ادامه مقایسه روش های مدیریت پروژه به نحوه تخمین بودجه مدیریت چابک و برآورد هزینه های آن میپردازیم. یکی از لزومات پروژه دغدغه های مدیران برآورد هزینه های آن است.
جولای 15, 2017

نکاتی در مورد مدیریت پروژه به روش چابک

در این قسمت به توضیحات بیشتری راجع به مدیریت پروژه چابک میپردازیم و نحوه پیاده سازی این روش در مدیریت های غیر از حوزه نرم افزاری را نیز برای شما شرح میدهیم.