آموزش جیرا

ژوئن 22, 2017

آموزش جیرا – قسمت پروفایل

در قسمت اول آموزش جیرا به توضیح گزینه پروفایل در نوار ابزار نرم افزار جیرا و آشنایی با عملکردهای آن میپردازیم.
ژوئن 24, 2017

آموزش جیرا – ایجاد درخواست

در ادامه آموزش جیرا میخواهیم به توضیح گزینه ایجاد درخواست بپردازیم و عملکرد آن را با هم بررسی کنیم. همانگونه که از نام این کلید پیداست، برای ایجاد درخواست جدید از آن استفاده میشود.
ژوئن 24, 2017

آموزش جیرا – درخواست ها(قسمت اول)

در این قسمت از آموزش جیرا میخواهیم به گزینه "درخواست ها" در نوار ابزار جیرا بپردازیم و قابلیت های آن را با هم بررسی کنیم.
ژوئن 25, 2017

آموزش جیرا – درخواست ها (قسمت دوم)

در این قسمت از آموزش جیرا به توضیح راجع به صفحه جستجوی نرم افزار جیرا و کاربردهای آن، ایجاد تغییرات دسته ای ، ساخت فیلتر و اشتراک گذاری آن میپردازیم
ژوئن 25, 2017

آموزش جیرا – درخواست ها (قسمت سوم)

در این قسمت از آموزش جیرا گزینه های دیگری از این نرم افزار جیرا را آموزش خواهیم داد. تغییر دسته ای درخواست ها، شخصی سازی فیلتر ها و...
ژوئن 28, 2017

آموزش جیرا – درخواست ها (قسمت چهارم)

در این قسمت از آموزش جیرا به پنل فیلترها خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از این ابزار را برای شما شرح خواهیم داد. پنل فیلتر ها در قسمت راست صفحه جستجو قرار دارد و شامل پنل مدیریت فیلترها میباشد.
ژوئن 28, 2017

آموزش جیرا – درخواست ها (قسمت پنجم)

در این قسمت میخواهیم به شرح ادامه گزینه "درخواست ها" در نوار ابزار جیرا بپردازیم و با عملکرد هر یک و موارد استفاده آن ها آشنا شویم.
جولای 1, 2017

آموزش جیرا – پروژه ها (قسمت اول)

در این قسمت از آموزش جیرا به توضیح گزینه "پروژه ها" از نوار ابزار جیرا میپردازیم و موارد و عملکردهای آن ها را با هم بررسی میکنیم.
جولای 1, 2017

آموزش جیرا- پروژه ها(قسمت دوم)

در این قسمت از آموزش جیرا به خلاصه فعالیت های پروژه و پیگیری روند پروژه از طریق صفحه پروژه ها می پردازیم. با ما همراه باشید.