آموزش کار با جیرا

جولای 1, 2017

آموزش جیرا – پروژه ها (قسمت اول)

در این قسمت از آموزش جیرا به توضیح گزینه "پروژه ها" از نوار ابزار جیرا میپردازیم و موارد و عملکردهای آن ها را با هم بررسی میکنیم.