افزونه های جیرا

مارس 28, 2017

افزونه های نرم افزار جیرا و کاربرد آن ها

معرفی افزونه های کاربردی نرم افزار جیرا و نصب و پیاده سازی add on ها
دسامبر 11, 2017

پلاگین Workflow PowerBox

امکانات پلاگین Workflow PowerBox: قالب های آماده برای شرایط جریان کار، اعتبارسنج ها و توابع پیش ساخته بعلاوه مجموعه ای عالی از ابزار جریان کار متفرقه
دسامبر 12, 2017

پلاگین ScriptRunner for Jira

به وسیله پلاگین ScriptRunner for Jira ادمین های میتوانند به وسیله ویرایشگر درون صفحه که در آن میتوانند با زبان ۀقخخرغ اسکریپت های خود را بنویسند.