روش آبشاری

جولای 31, 2017

مدیریت به روش آبشاری (Waterfall)

روش آبشاری یکی از مدل های مدیریت پروژه است که ریشه در صنایع ساختمانی و تولیدی دارد. این روش کاملا خطی و متوالی است و تکرار در آن مجاز نمیباشد. این روش...
آگوست 1, 2017

مزایای مدل آبشاری (Waterfall)

بهترین پروژه ها برای مدیریت با مدل آبشاری پروژه های ساده و بدون تغییر هستند.ذات خطی و تغییر ناپذیر این مدل مدیریت این نوع پروژه ها را ساده میکند.
آگوست 5, 2017

معایب مدل آبشاری (Waterfall)

از بزرگترین معایب مدل آبشاری عدم تطبیق آن با تغییر است. به دلیل ساختار خطی و متوالی این مدل شما نمیتوانید میان فازهای آن جابجایی داشته باشید
آگوست 7, 2017

رویکرد آبشاری (Waterfall) و پروژه های چابک(Agile)

در رویکرد آبشاری سنتی، تیم هر فاز را برای تمام پروژه انجام میدهد. اما در روش آبشاری تکراری این فازها برای هر زیرمجموعه از پروژه جداگانه انجام میگیرد.
اکتبر 19, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و مدیریت پروژه آبشاری

میشود تفاوت های این دو روش را در دو جمله کوتاه خلاصه کرد: یک روش سفت و سخت در مقابل روشی کاملا انعطاف پذیر.