مدیریت اسناد

آگوست 29, 2017

مدیریت اسناد با نرم افزار confluence

Confluence یک نرم افزار آنلاین است که برای سازماندهی تیم ها، بحث و گفتگو و انجام وظایف تعبیه گردیده است. تمام اطلاعات در نرم افزار Confluence در صفحه های مشخص ذخیره سازی میشوند.
آگوست 30, 2017

سیستم مدیریت اسناد یا DMS چیست؟

سیستم مدیریت اسناد یا به اختصار DMS که کوتاه شده واژه Document Management System است سیستمی برای سهولت در مدیریت اسناد و فایل ها میباشد.