مدیریت پروژه

دسامبر 5, 2014

نرم افزار جیرا و مدیریت وظایف حرفه ای به وسیله آن

نیاز به مدیریت وظایف نیازی انکار ناپذیر در هر سازمان و در هر  کسب و کاری است. همواره تعریف و تدوین و مدیریت وظایف از مهم ترین اهداف سازمانی بوده است. مدیران به دنیال سیستمی هستند که بتوانند وظایف کارکنان را به طور کامل تحت کنترل داشته و همواره نظارت کامل بر جریان کار داشته باشند
ژوئن 13, 2017

مدیریت پروژه چابک (Agile) چیست؟

مدیریت پروژه چابک بیش از یک دهه است که توسط تیم های برنامه نویسی مورد استقبال قرار گرفته است. اما سوال اصلی اینجاست که مدیریت پروژه چابک چیست و آیا میتواند به تیم شما کمک کند؟
ژوئن 19, 2017

ساختار برنامه ریزی چابک ، داستان ها و اسپرینت ها

زمانی که یک تیم بخواهد خارج از چهارچوب آبشاری و یا مدیریت پروژه سنتی عمل کند مسلما با این سوال مواجه خواهد شد که "چگونه باید ساختار کار خود را تشکیل دهم؟ "
ژوئن 19, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک(قسمت اول)

پیش بینی خوب تاثیر مستقیم در اثربخشی و کارآیی محصول نهایی دارد. دلیل اهمیت آن هم دقیقا همین امر است. پیش بینی کار ساده ای نیست.
ژوئن 20, 2017

نکاتی پنهان درباره امتیاز داستان و پیش بینی چابک (قسمت دوم)

متدهای سنتی پیش بینی ها را به صورت زمانی انجام میدهند، برای مثال روز، هفته و یا ماه. در عوض بسیاری از تیم های چابک به نقاط داستانی روی آورده اند.
جولای 5, 2017

امتیازهای داستان کاربری چندان هم با زمان غریبه نیست!!!

برای پیش بینی این که چه محصولی در چه زمانی ارائه میگردد، باید درباره زمان صحبت کنیم.ما نیاز به محاسبه میزان تلاش داریم، که همان نفر ساعت انجام کار است.
جولای 6, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و اسکرام و کانبان و آبشاری

در این قسمت میخواهم به مقایسه روش های مدیریت نوین و روش سنتی آبشاری بپردازم و تمام این رویکردها را با هم مقایسه و بررسی خواهم کرد.
جولای 8, 2017

اصول مدیریت پروژه چابک

در بیانیه مدیریت پروژه چابک لیستی از ۱۲ اصل برای این رویکرد جهت کمک به تیم ها برای اجرای پروژه های چابک آمده است. و اما این صول مدیریت پروژه چابک به شرح زیر است.
جولای 8, 2017

نقاط قوت مدیریت پروژه به روش چابک

روش چابک از روش های سبک نرم افزاری در ۱۹۹۰ تکامل یافته است و پاسخ به نیازهای مدیرانی است که نمیخواهند درگیر متدهای سختگیرانه و خطی روش آبشاری و مدیریت پروژه سنتی شوند.