جلسه برنامه ریزی اسپرینت بر اساس بانک اطلاعاتی پروژه تعیین میکند که تیم چه وظایفی را در اسپرینت بعدی به عهده خواهد داشت و یا به عبارتی لیست وظایفی که باید انجام شود را به ما میدهد. از جمله مزایای جیرا این است که بانک اطلاعاتی شما را به عنوان محوریت جلسه برنامه ریزی اسپرینت قلمداد میکند تا شما بتوانید داستان(Story) را پیش بینی کنید، حوزه اسپرینت را تعیین کنید، سرعت پیشبرد را چک کنید و درخواست ها را در زمان واقعی اولویت بندی کنید. ابزارهای مختلفی در نرم افزار جیرا تعبیه شده که به شما در هموار کردن اجرای برنامه ریزی اسپرینت کمک خواهند کرد.

مدیریت

ردیابی مدل ها، ویژگی ها ،و پیشرفت کار در یک نگاه اجمالی. مشاهده کامل وضعیت پروژه ، شامل درخواست ها، داده های توسعه و مشکلات بالقوه تنها با یک کلیک از دیگر مزایای جیرا در برخورد با پروژه های چابک است

طبقه بندی ساده بانک اطلاعاتی

نرم افزار جیرا به شما قابلیت اولویت بندی دوباره داستان ها(User Story: نیازهای مشتری از زبان خودش) و اشکالات(باگ ها) را میدهد. به سادگی با جابجایی درخواست ها در بانک اطلاعاتی میتوانید هرگاه نیاز بود آنها را اولویت بندی کنید.میتوانید با ایجاد فیلترهای سریع درخواست ها را با توجه به ویژگی های مهم آن ها مرتب کنید.

برنامه ریزی اسپرینت

از دیگر مزایای جیرا ساده سازی برنامه ریزی اسپرینت شماست.نرم افزار جیرا بانک اطلاعاتی شما را مرکز جلسه اسپرینت قرار میدهد. پیش بینی داستان ها، تعیین حوزه اسپرینت شما ، بررسی سرعت شما و اولویت بندی دوباره درخواست ها در زمان واقعی با بقیه اعضای تیم.

ردیابی و مدیریت اسپرینت شما

اسپرینت یک تکرار کار با طول ثابت است که به طور معمول یک یا دو هفته به طول می انجامد. کار باید به صورت کاملتحت نظر باشد و در طول جلسه برنامه ریزی اسپرینت اولویت بندی شود، تا تیم بتواند به محض شروع اسپرینت کار خود را آغاز کند. ویژگی های نرم افزار جیرا قابلیت پیگیری تمام کارهای انجام شده در طول اسپرینت را به شما می دهد،تا تیم شما بتواند بر وظایف در دست خود تمرکز بیش تری داشته باشد.اسپرینت یک تکرار کار با طول ثابت است که به طور معمول یک یا دو هفته به طول می انجامد. کار باید به صورت کاملتحت نظر باشد و در طول جلسه برنامه ریزی اسپرینت اولویت بندی شود، تا تیم بتواند به محض شروع اسپرینت کار خود را آغاز کند. ویژگی های نرم افزار جیرا قابلیت پیگیری تمام کارهای انجام شده در طول اسپرینت را به شما می دهد،تا تیم شما بتواند بر وظایف در دست خود تمرکز بیش تری داشته باشد.

اسکرام های روزانه یا استند آپ ها

استند آپ ها و یا اسکرام های روزانه جلسات کوتاه کوچکی هستند که طی آن اعضای تیم دور هم جمع شده و یک لیست سریع شامل وظایف انجام شده، وظایف آتی و نیاز به کمک و نیروی جدید ارائه میدهند. نرم افزار جیرا به تیم شما کمک میکند تا یک تصویر کلی سریع از کار در حال انجام داشته باشند تا شما برای تعیین مهمترین موارد آن در روز مورد نظر آماده باشید

مرور و ارزیابی بهتر توسط گزارش اسکرام

نرم افزار جیرا گزارش های متعددی مختص تیم های اسکرام در نظر گرفته است. برای مثال نمودارهای سرعت پیشرفت(Velocity charts) و نمودار ‘Burndown'(نمودار کار قابل انجام(TO DO) نسبت به زمان باقیمانده)، به تیم شما یک بینش حیاتی در پروسه چابک میدهد. گزارشات مرور و ارزیابی را بهبود داده و آنها را بیشتر داده محور میکنند تا نقاط قابل بهبود برای اسپرینت های آتی را برای ما روشن سازند.

گزارشات چابک برای کانبان

نرم افزار جیرا گزارشات پیش ساخته و ابزاری از پیش نصب شده دارد که به تیم شما در ردیابی و پیگیری چرخه زمانی انتشار محصول شما کمک میکند.امکان مشاهده وضعیت درخواست ها در هر زمان یا بررسی امکان پیش بینی اقدامات آتی با استفاده از داده های پروسه در حال اجرا را برای شما فراهم میسازد. ابزارها میتوانند خلاصه ای درباره داده های پروژه یا درخواست ها بر روی میزکار شما نمایش دهند، که یک محل منحصر برای دسترسی
به این اطلاعات به شما میدهد. نمودارهایی چون نمودار جریان انباشته(Cumulative flow diagram) که نمودارنشان دهنده تعداد درخواست ها در هر وضعیت است و یا نمودار کنترل(Control chart) که چرخه زمان محصول یا مدل شما را نشان میدهد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.