مدیریت پروژه چابک بیش از یک دهه است که توسط تیم های برنامه نویسی مورد استقبال قرار گرفته است.
چرا که این روش مدیریت مزایایی همچون افزایش سرعت ، همکاری و توانایی پاسخ به تقاضای بازار را به همراه می آورد.

اما سوال اصلی اینجاست که مدیریت پروژه چابک چیست و چگونه میتواند به تیم شما کمک کند؟
در ادامه به طور کامل این موضوع را شرح میدهیم تا تصمیم گیری برای شما ساده تر شود.

تاریخچه

مدیریت پروژه چابک یک رویکرد مدریتی مبتنی بر تکرار برای مدیریت توسعه نرم افزار است که بر نسخه های مستمر و تلفیق بازخورد مشتری در هر تکرار تمرکز دارد.
با توجه به مفهوم تولید ناب شرکت تویوتا در سال ۱۹۴۰ ، تیم های توسعه نرم افزار برای کاهش اتلاف و افزایش شفافیت همراه با رسیدگی سریع به نیاز های درحال تغییر مشتریانشان از رویکردهای چابک استقبال کردند.
یک تغییر کامل از مدیریت پروژه آبشاری که بر راه اندازی با رویکرد انفجار بزرگ تمرکز دارد چرا که مدیریت پروژه چابک کمک میکند تا تیم های نرم افزاری بهتر همکاری کنند و سریع تر از همیشه نوآوری کنند.

مدیریت پروژه چابک را میتوان به دو چهارچوب طبقه بندی کرد:

اسکرام(scrum) و کانبان(kanban). اسکرام رویکردی است که بر پروژه هایی با تکرارهای با طول ثابت تمرکز دارد در حالی که کانبان بر انتشار مستمر تمرکز دارد یعنی تیم پس از تکمیل پروژه بلافاصله به سراغ پروژه بعدی خود میرود و به همین ترتیب این چرخه تکمیل و شروع پروژه ها را ادامه میدهد.

اسکرام چگونه کار میکند؟

اسکرام یک چهارچوب برای مدیریت پروژه چابک است که از تکرارهای با طول ثابت کار که اسپرینت(دوره زمانی) نامیده میشوند کار میکند. در اسکرام دو نوع بانک اطلاعاتی وجود دارد: یکی بانک اطلاعاتی محصول(که مالکیت آن برای مالک محصول است) که شامل یک لیست اولویت بندی شده از ویژگی هاست
و دیگری بانک اطلاعاتی دوره زمانی(اسپرینت) است که با دریافت درخواست ها از بالای بانک اطلاعاتی محصول پر میشود تا زمانی که ظرفیت برای اسپرینت بعدی برسد. تیم های اسکرام نقش های منحصر به فرد خاص مربوط به سهم خود از پروسه را دارند.معمولا یک استاد اسکرام (scrum master) ، یا قهرمان روش اسکرام(champion of scrum method) برای تیم وجود دارد، مالک محصول، که به تعبیری صدای محصول است ، و تیم اسکرام.
اسکرام از چهار مرحله تشکلیل شده است:

برنامه ریزی اسپرینت: یک جلسه برنامه ریزی تیم که در اسپرینت بعدی چه چیزهایی باید تکمیل شوند.

دموی اسپرینت: یک جلسه اشتراک گذاری که تیم نشان میدهد چه چیزهایی ارسال کرده است.

اسکرام روزانه: همچنین به نام استند آپ(stand-up) نیز معرفی میشود. یک جلسه کوچک ۱۵ دقیقه ای برای همگام سازی تیم.

گذشته نگری: یک مرور از چیزهایی که خوب پیش رفته یا نرفته اند برای اجرای بهتر اسپرینت بعدی

تابلوی اسکرام

یک تابلوی اسکرام برای به تصویر کشیدن تمام کارهای محوله در یک اسپرینت استفاده میشود. در طی جلسه برنامه ریزی اسپرینت(sprint planning meeting)، یک تیم آیتم های داخل بانک اطلاعاتی محصول را به بانک اطلاعاتی جریان کار انتقال میدهد. تابلوهای اسکرام میتوانند چندین قدم قابل مشاهده در گردش کار را داشته باشند ، مانند کارهای قابل انجام(To Do) ، درحال کار(In Progress) و انجام شده (Done). تابلوهای اسکرام مؤلفه کلیدی برای افزایش شفافیت در مدیریت پروژه های چابک به شمار می آیند.

کانبان چگونه کار میکند؟

کانبان یک چهارچوب برای مدیریت پروژه های چابک است که کار را با ظرفیت تیم منطبق میسازد.این رویکرد بر انجام هر چه سریعتر کارها تمرکز میکند، که این قابلیت را به تیم ها میدهد که نسبت به تغییر حتی سریعتر از اسکرام واکنش نشان دهند.

برعکس اسکرام ، کانبان هیچ بانک اطلاعاتی ندارد (در حالت معمول). در عوض، کار در ستون قابل انجام(To Do Column) قرار میگیرد. این قابلیت را به تیم های کانبان میدهد که بر انتشار مستمر تمرکز کنند، که میتواند درهر زمانی صورت گیرد. تمام کار قابل مشاهده، در نظر گرفته شده و آماده به اجراست تا هر زمانی که یک کار به پایان رسید ، تیم بلافاصله به انجام کار بعد اقدام کند.

میزان کار توسط روش محدودیت های کار در حال اجرا(WIP limts) با ظرفیت تیم متناسب شده است که یک محدودیت از پیش تعیین شده برای کار است که میتواند در یک زمان در یک ستون قرار گیرد( به جز ستون کارهای قابل انجام).

چهارچوب کانبان شامل چهار جزء میباشد

لیست کارها( داستان ها): لیست کارها یا داستان ها به عنوان درخواست ها یا وظایفی که باید انجام پذیرند تعریف میشوند.

ستون ها یا مسیرها: بر روی یک تابلوی کانبان برای تشخیص وظایف از جریان های کاری مختلف، کاربران، پروژه های و … استفاده میشود.

محدودیت های کار در حال انجام(WIP):یک قاعده برای محدود کردن میزان کار قابل انجام با توجه به ظرفیت تیم.

انتشار مستمر: تیم بر روی مؤلفه های لیست کارهای در حال انجام، کار میکند و در هر زمانی قابلیت انتشار محصول را دارد.

تابلوی کانبان

یک تابلوی کانبان برای تصویرسازی تمام کارهایی که باید انجام شوند استفاده میشود. این تابلو همچنین برای برنامه ریزی منابع نیز استفاده می شود که این اجازه را به مدیران میدهد تا کار را مشاهده کنند و خط های زمانی مربوط را توسعه بخشند. یک تابلوی کانبان از ستون ها و مسیرهایی که داستان ها در مسیر تکمیل طی میکنند تشکیل شده.
داستان ها در ستون قابل انجام(To Do) قرار میگیرند تا زمانی که محدودیت کار در حال انجام برای انجام وظیفه بعدی اجازه صادر کند. لیست کارها باید به مسائل نسبتا کوچک تقسیم بندی و اولویت بندی شوند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *