وبلاگ

جولای 3, 2017

آموزش جیرا – میزکار جیرا(قسمت دوم)

در این قسمت میخواهیم به ویرایش محتویات میزکارها و شخصی سازی هر یک از آن ها بپردازیم. برای این کار ابتدا یکی از میزکارها را از زیر منوی "میزکار" انتخاب نمایید...
جولای 4, 2017

آموزش جیرای فارسی – ایجاد پروژه جدید

در قسمت های قبل آموزش جیرای فارسی به معرفی و آموزش بخش کاربری این نرم افزار پرداختیم و امیدواریم از مطالب ما بهره کافی را برده […]
جولای 5, 2017

امتیازهای داستان کاربری چندان هم با زمان غریبه نیست!!!

برای پیش بینی این که چه محصولی در چه زمانی ارائه میگردد، باید درباره زمان صحبت کنیم.ما نیاز به محاسبه میزان تلاش داریم، که همان نفر ساعت انجام کار است.
جولای 5, 2017

امتیاز داستان، نماینده میزان تلاش پروژه

امتیازهای داستان علاوه بر زمان، نماینده میزان تلاش برای ارائه آیتم مورد نظر نیز هست.یک پیش بینی از تلاش مورد نیاز میتواند از ریسک ، عدم اطمینان و پیچیدگی تأثیر پذیرد.
جولای 6, 2017

مقایسه مدیریت پروژه چابک و اسکرام و کانبان و آبشاری

در این قسمت میخواهم به مقایسه روش های مدیریت نوین و روش سنتی آبشاری بپردازم و تمام این رویکردها را با هم مقایسه و بررسی خواهم کرد.
جولای 8, 2017

اصول مدیریت پروژه چابک

در بیانیه مدیریت پروژه چابک لیستی از ۱۲ اصل برای این رویکرد جهت کمک به تیم ها برای اجرای پروژه های چابک آمده است. و اما این صول مدیریت پروژه چابک به شرح زیر است.
جولای 8, 2017

نقاط قوت مدیریت پروژه به روش چابک

روش چابک از روش های سبک نرم افزاری در ۱۹۹۰ تکامل یافته است و پاسخ به نیازهای مدیرانی است که نمیخواهند درگیر متدهای سختگیرانه و خطی روش آبشاری و مدیریت پروژه سنتی شوند.
جولای 9, 2017

نقاط ضعف مدیریت پروژه چابک

سطح انعطاف روش چابک معمولا مثبت است، با این حال این روش به همراه برخی ضعف ها می آید. برای مثال ارائه یک تاریخ ثابت برای تحویل محصول میتواند مشکل باشد...
جولای 10, 2017

چرخه مدیریت پروژه چابک

در اینجا میخواهیم به فازهای چرخه ی مدیریت پروژه چابک بپردازیم. اشاره به این نکته ضروریست که این فازها لزوما نباید پی در پی اتفاق بیفتند و ممکن است موازی باشند.