خدمات مجموعه راهکار های جیرای آریانا

  • پشتیبانی ارائه خدمات پشتیبانی فنی و همراهی و پاسخگویی به مشتریان از جمله اصول مهم ما در جلب حداکثری رضایت مشتریان است
  • مشاوره تخصصی متخصصین ما آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصب جهت انتخاب، پیاده سازی و استفاده از نرم افزار جیر به شما می‌باشند.
  • بومی سازی باتلاش کارشناسان حوزه بومی سازی مجموعه راهکار های جیرای آریانا، نرم افزار جیرا آماده استفاده توسط کاربران داخلی شده است.
  • آموزشبرگزاری دوره های کامل آموزشی و کارگاه های آموزشی روزانه در سطوح مختلف برای سازمان ها