درباره راهکار های جیرای آریانا

مجموعه راهکار های جیرای آریانا، با هدف بر طرف کردن نیاز های مدیریتی سازمان ها و شرکت ها شروع به فعالیت نموده است، مهم ترین هدف مجموعه سهل سازی استفاده از نرم افزار جیرا می باشد، پشتیبانی، آموزش و مشاوره مهم ترین پل ارتباطی مجموعه با مخاطبان خود می باشد.

فرهنگ سازمانی راهکار های جیرای آریانا

  • مشاوره و همراهیمشاوره و همراهی سازمان های برای رشد و توسعه یکی از مهم ترین اصول ما در مجموعه راهکار های جیرای آریانا می باشد
  • احترام به همدیگرمجموعه راهکارهای جیرای آریانا بر مبنای احترام وتعامل بین کارکنان شکل گرفته است، این فرهنگ در نحوه برخورد با کاربران مجموعه اهمیتی دو چندان نیز دارد.
  • هدف مشخصهدف مشترک مجموعه راهکار های جیرای آریانا افزایش بهره وری سازمان ها و شرکت ها برای رشد و توسعه همگانی می باشد، در راستای این هدف ما باور داریم باید به طور مداوم در حال یادگیری و کسب تجربه در کنار همدیگر در یک مسیر مشخص حرکت کنیم.
  • به روز بودنمشاوران و متخصصین مجموعه راهکار های جیرای آریانا به طور مداوم در حال بومی سازی پلاگین های کاربرد نرم افزار جیرا برای کاربران ایرانی می باشند.