اصول مدیریت پروژه چابک

ژوئن 28, 2022
در مطلب قبل به اصول مدیریت پروژه چابک اشاره کردیم و گفتیم که در بیانیه مدیریت پروژه چابک لیستی از ۱۲ اصل برای این رویکرد جهت کمک به تیم ها برای اجرای پروژه های چابک آمده است. و اما این اصول مدیریت پروژه چابک به شرح زیر است:۱- بالاترین اولویت ما راضی نگه داشتن مشتری به وسیله ارائه سریع و مداوم نرم افزار با ارزش است. ۲- از نیازهای متغیر حتی در آخرین مراحل توسعه استقبال کنید. پروسه های چابک نیاز به تغییر برای برتریرقابتی مشتری را مهار می کنند. ۳- نرم افزار را به طور مکرر از چند

نقاط قوت مدیریت پروژه به روش چابک

ژوئن 28, 2022
روش چابک از روش های سبک نرم افزاری در ۱۹۹۰ تکامل یافته است و پاسخ به نیازهای مدیرانی است که نمیخواهند درگیر متدهای سختگیرانه و خطی روش آبشاری و مدیریت پروژه سنتی شوند. این روش بر انعطاف ، بهبود مستمر و سرعت تمرکز دارد. تعدادی از نقاط قوت این روش در به شرح زیر است: تغییر مورد استقبال قرار میگیرد: به وسیله چرخه های برنامه ریزی کوتاه تر، جایگزین کردن و پذیرفتن تغییرات در هر مرحله از اجرای پروژه میسر است. با دادن فرصت به تیم برای اعمال تغییرات معرفی شده در چند هفته، همیشه فرصتی برای بهبود و

نقاط ضعف مدیریت پروژه چابک

ژوئن 28, 2022
سطح انعطاف روش چابک معمولا مثبت است، با این حال این روش به همراه برخی ضعف ها می آید. برای مثال ارائه یک تاریخ ثابت برای تحویل محصول میتواند مشکل باشد، مستندات ممکن است نادیده گرفته شوند یا محصول نهایی میتواند بسیار متفاوت تر از درخواست اصلی اولیه باشد. در اینجا تعدادی از نقاط ضعف مدیریت پروژه چابک را برای شما آورده ایم: برنامه ریزی ممکن است زیاد دقیق نباشد: انتخاب یک روز ثابت برای ارائه محصول گاهی اوقات میتواند سخت باشد. به دلیل اینکه روش چابک بر پایه ارائه بسته زمانی است و مدیران پروژه اغلب وظایف را

چرخه مدیریت پروژه چابک

ژوئن 28, 2022
در اینجا میخواهیم به فازهای چرخه مدیریت پروژه چابک بپردازیم. اشاره به این نکته ضروریست که این فازها لزوما نباید پی در پی اتفاق بیفتند؛ این فازها انعطاف پذیر و دائما در حال تحول هستند. بسیاری از این فازها به طورت موازی با یکدیگر انجام میشوند برنامه ریزی: هنگامی که یک ایده مناسب و عملی محسوب شد، تیم پروژه دورهم جمع میشوند و بر روی شناسایی ویژگی ها کار میکنند. هدف این فاز شکست پروژه به بخش های کوچک کاری و سپس اولویت بندی این بخش ها و تخصیص هر کدام به یک تکرار کاری است تجزیه و تحلیل