تفاوت ها و شباهت های کانبان و اسکرام

کانبان(Kanban)و اسکرام(Scrum)هر دو از رویکردهای مدیریت چابک هستند، اما با این حال این دو تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

• اسکرام نیاز به نقش های مشخصی دارد حال آن که کانبان بدون هیچ نقش پیش فرضی عمل میکند.

• اسکرام بر پایه ترکیب تکرار دوره های ثابت زمانی با برنامه ریزی، بهبود فرآیند و انتشار شکل گرفته است. اما در کانبان شما میتوانید انتخاب کنید که این فعالیت ها را طبق یک آهنگ منظم انجام دهید و یا هر زمان که نیاز داشتید.

• اسکرام کار در حال پیشرفت(WIP) را در هر تکرار محدود میکند، در حالی که کانبان برای هر جریان کار(Workflow) کار درحال پیشرفت را محدود میسازد.

• اسکرام در مقابل تغییر مقاوم است، در حالی که کانبان به سادگی با هر نوع تغییری مطابقت پیدا میکند. در اسکرام زمانی که تیم داستان های کاربری(User Story) را به اسپرینت ها(Sprints) متصل میکنند، شما دیگر قادر به اضافه کردن داستان کاربری جدید به اسپرینت نخواهید بود. اما در کانبان شما میتوانید داستان های کاربری را به میل خود اضافه و یا ویرایش کنید، البته با این فرض که در محدوده کار در حال پیشفرض شما قرار گیرد.

• یک تخته اسکرام پس از هر اسپرینت دوباره درست میشود، اما تخته کانبان به طور مکرر مورد استفاده قرار میگیرد و اطلاعات پیشین پاک نمیشوند.

• یک تیم اسکرام به صورت میان کارکردی (Cross-Functional) فعالیت میکنند و یک تیم صاحب تخته اسکرام است. در کانبان تیم ها نیازی به عملکرد میان کارکردی ندارند و هر یک از اعضا میتواند صاحب تخته کانبان باشد.

• تیم های اسکرام نیاز به تخمین و پیش بینی دارند، در حالی که تیم های کانبان نیازی به پیش بینی ندارند.

روش های کانبان و اسکرام همچنین شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند که شامل موارد زیر میباشد:

• این دو روش هر دو تجربی هستند. شما باید فرآیند آن ها را تجربه کنید تا بفهمید کدام یک برای شما کارساز خواهد بود.

• هر دو روش به اعضای تیم اجازه میدهند تا بر روی محصولات متعدد کار کنند.

• هر دو روش هم چابک و هم ناب(Lean) هستند.

• هر دو روش کار در حال پیشرفت (WIP) را محدود میکنند(هر چند که روش های محدود سازی این دو با هم متفاوت اند).

• هر دو از زمانبندی کششی (Pull scheduling) استفاده میکنند.

• هر دو بر تحویل مداوم و سریع نرم افزار تمرکز دارند.

• هر دو از شفافیت مراحل برای بهبود فرآیندها استفاده میکنند.

ارتباطات میان کانبان و اسکرام

کانبان و اسکرام هر دو چهارچوب های توسعه نرم افزاری چابک میباشند. هر دو وظایف پیچیده و بزرگ را به بخش های کوچک تقسیم میکنند. همچنین هر دو روش کانبان و اسکرام در راستای بهبود مستمر و بهینه سازی فرآیند کار میکنند و هر دو میخواهند کار را کاملا قابل مشاهده کنند.

در حالی که هر دو روش کانبان و اسکرام بسیار سازگار و انطباق پذیرند، اما اسکرام سخت گیرانه تر از کانبان است. اسکرام محدودیت های بیشتری دارد، در حالی که کانبان بسیار منعطف تر است.

تخته کانبان در برابر تخته اسکرام
با اینکه تخته کانبان و تخته اسکرام ممکن است به نظر مشابه هم بیایند، اما این دو تخته بر پایه اصول متفاوتی شکل گرفته اند.

برای ساخت یک تخته اسکرام، تیم اسکرام باید ابتدا اسپرینت ها (Sprint) را ایجاد کنند، امتیازات داستان های کاربری را مشخص نمایند، و برنامه ریزی کنند که هر داستان کاربری مختص کدام اسپرینت است. سپس تخته اسکرام اسپرینت را به صورت بصری به نمایش در میارود، که نشان میدهد کدام داستان کاربری در حالت برنامه ریزی و کدام یک در حالت کار است. تخته اسکرام در بین هر اسپرینت دوباره پیاده سازی میشود و صاحب آن یک تیم مشخص شده است.

یک تخته کانبان همان قالب ستونی تخته اسکرام را دارد، اما هیچ نیازی به برنامه ریزی قبلی برای پیاده سازی آن نیست. شما میتوانید بدون نیاز به برنامه ریزی ساختار یافته در طول جریان کار تخته کانبان شروع به کار کنید. تخته کانبان پایدار است و قابل اشتراک گذاری با سایر افراد است؛ شما نیازی به راه اندازی مجدد آن ندارید و بر خلاف تخته اسکرام، تخته کانبان یک محدودیت برای بیشترین کار موجود در هر ستون دارد. تا زمانی که پروژه ادامه داشته باشد این کار با اضافه شدن داستان های کاربری جدید و ارزیابی دوباره داستان های کاربری تکمیل شده در صورت نیاز ادامه میابد.

چه زمانی باید از کانبان استفاده کرد

به طور معمول در موارد زیر استفاده از روش کانبان پیشنهاد میشود:

• شما نیاز به اضافه کردن داستان های کاربری یا تغییر اسپرینت ها در طول فرآیند دارید.

• شما نیازی به تکرارها ندارید.

• تخمین و پیش بینی فعالیت ها ضرورتی نداشته باشد.

• شما نیاز به آمادگی برای تحویل محصول در هر زمانی داشته باشید.

• بهبود مستمر یکی از تأکیدات پروژه شما باشد.

• تیم شما به تغییرات بزرگ بازخورد مناسب نشان نمیدهند.

• شما میخواهید جریان تحویل محصول را بهبود ببخشید.

• شما نیاز به ساده بودن سیستم دارید تا فهم آن نیز آسان باشد.

اسکرام میتواند انعطاف کمتری نسبت به کانبان داشته باشد. زمانبندی حول اسپرینت ها انجام میشود، به طوری که هر اسپرینت بین دو تا چهار هفته به طول می انجامد. در هر اسپرینت، تیم نقش های مشخصی دارد و مراحل اختصاصی خود را دنبال میکند.

اسکرامبان (Scrumban) چیست؟

اسکرامبان اصول اسکرام و کانبان را در قالب یک سیستم کشش محور(Pull-based system) ترکیب میکند. تیم کاری که ارائه شده است را در ابتدا برنامه ریزی میکند و به طور مداوم پایگاه اطلاعاتی (Backlog) را بهبود میبخشد. همچنین جلسات اسکرام نیز به قوه ی خود باقی خواهند بود، اما فاصله زمانی آن ها با توجه به محتوا و نیاز تیم قابل تغییر خواهد بود. مهمترین بخش اسکرامبان این است که محدودیت کار در حال انجام (WIP limits) پیروی میشود.

اسکرامبان بخش ها و قسمت هایی از هر دو روش اسکرام و کانبان را با یکدیگر ترکیب میکند. برای مثال، این روش شامل نقش های تعریف شده، اسکرام روزانه و سایر جلسات اسکرام است. و از کانبان نیز ویژگی هایی چون تخته کانبان، جریان کار مداوم و توانایی اضافه کردن تغییرات به تخته در صورت نیاز را اتخاذ کرده است.

اسکرامبان در سطح تکنیکال ممکن است بسیار مشابه به روش اسکرام باشد اما در سطح مفهومی و کارکردی، بسیار مشابه کانبان است. به جای تغییرات بزرگ و همزمان در یک مرحله، اسکرامبان از تغییرات مداوم و افزایشی استفاده میکند. اگر تیم شما به دنبال تغییر کاربری از اسکرام به کانبان باشد، اسکرامبان میتواند یک انتقال ملایم را برای شما شکل دهد.

کدامیک بهترین است؟ کانبان یا اسکرام
در مقایسه میان کانبان و اسکرام نمیتوان یک برنده قطعی تعیین کرد. بهترین چهارچوب به پروژه شما ، تیم و اهداف سازمان شما بستگی دارد. هر دو روش کانبان و اسکرام متدولوژی های منعطف مدیریت پروژه چابک هستند و به همین خاطر شما میتوانید به سادگی اصول هر یک را انتخاب کرده و در صورت نیاز برای مدیریت پروژه خود پیاده سازی کنید.

یادآوری این نکته ضروری است که اسکرام واقعی تغییری بسیار بزرگتر از کانبان نیاز دارد. تیم ها موظف به فراگیری روش های آن ، نقش های تعریف شده و تکرارها خواهند بود. در مقابل، کانبان بر پایه بهبود مداوم و افزایشی بنا شده است. شما میتوانید اصول کانبان را در هر فرآیندی که در حالا حاضر از آن استفاده میکنید پیاده سازی کنید، حتی در روش اسکرام. هیچ اقدام قابل ملاحظه ای پیش از شروع کار با کانبان نیاز نخواهد بود.

به عنوان یک قانون جامع، اگر تیم شما واقعا نیاز به یک تغییر بزرگ داشته باشد، اسکرام ممکن است مناسب تر باشد. اما اگر شما در حال حاضر از فرآیندی استفاده میکنید که از آن راضی هستید اما میخواهید تغییرات کوچکی را نیز در آن اعمال کنید، کانبان میتواند انتخاب بهتری برای شما باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.