در این قسمت از آموزش نرم افزار جیرا به توضیح گزینه “پروژه ها” از نوار ابزار جیرا میپردازیم.همانطور که در
شکل مشاهده میکنید این گزینه در کنار گزینه درخواست ها قرار دارد و با کلیک بر روی آن اولین قسمت پروژه ی جاری میباشد که آخرین پروژه ای را که شما بر روی آن کا کرده اید را نمایش میدهد. گزینه بعدی پروژه های اخیر میباشد که شامل آخرین پروژه هایی که شما به آن ها سر زدید می باشد.و در آخر گزینه نمایش همه پروژه ها قرار دارد که با کلیک بر روی آن، صفحه ای شامل لیست تمام پروژه های شما باز میشود

خلاصه: آمار

با کلیک بر روی هر کدام از پروژه ها به صفحه خلاصه فعالیت های آن پروژه منتقل میشوید. در این صفحه خلاصه ای از فعالیت های هفته گذشته حول پروژه مورد نظر نمایش داده میشود.

در سمت راست این صفحه نواری عمودی شکل وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم. اولین چیزی که در این صفحه خودنمایی میکند کلمه خلاصه در بالای صفحه و گزینه فعالیت جلوی آن است.

این گزینه قابل تغییرنیز هست و با کلیک آن شما میتوانید گزینه فعالیت را به آمار تغییر دهید. با تغییر این گزینه به آمار، اطلاعات صفحه تغییرکرده و به صورت لیست و درصد، پیشرفت پروژه را به شما نشان میدهد.

در ابتدای این صفحه نام فیلترهای پیش فرض زیر کلمه “درخواست ها” قرار دارند که با کلیک بر روی هر یک از آنها شما به صفحه جستجوی درخواست منتقل شده و نتایج حاصل از فیلتر مورد نظر به شما نمایش داده میشود.

در پایین این فیلتر ها جزئیات پیشرفت پروژه به صورت درصد و بر اساس فیلترهایی پیش فرض نمایش داده شده.
برای مثال “حل نشده: بر اساس اولویت” که درخواست های حل نشده را بر اساس اولویت لیست کرده و با درصد
انجام کار به شما نمایش میدهد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.