در کنار نقش ها و تشریفات، پروژه های اسکرام ابزار و روش های خاصی را نیز شامل میشوند.
روش های اسکرام متنوع هستند برای مثال، تیم از یک تخته اسکرام برای تصویرسازی اطلاعات پروژه استفاده میکنند و یا از نمودار پیشرفت پروژه(Burndown charts) برای نمایش کارهای برجسته و مهم استفاده میکنند. در اینجا متداول ترین این روش ها و ابزار را به شما معرفی میکنم:

تخته اسکرام(Scrum board):

شما میتوانید بانک اطلاعاتی اسپرینت(Sprint backlog) خود را توسط تخته وظایف اسکرام(Scrum task board) به تصویر بکشید. این تخته میتواند شمایل مختلفی داشته باشد.
به صورت سنتی شامل کارتهای شاخص(Index cards)، یادداشت های بعدی یا یک تخته سفید میشود. تخته اسکرام به طور معمول به سه ستون تقسیم میشود: انجام دادن(to do)، در حال پیشرفت(Work in progress) و انجام شده(Done). تیم اسکرام باید در سرار اسپرینت(Sprint) تخته خود را به روز کنند. برای مثال، اگر کسی به وظیفه جدیدی دست یابد، باید برای این وظیفه یک کارت جدید بنویسد و در ستون مناسب قرار دهد.

داستان کاربری(User stories):

یک داستان کاربری یک ویژگی برای محصول از نقطه نظر مشتری را شرح میدهد. این داستان شامل نوع کاربر، چیزی که میخواهد و دلیل این خواسته میشود. این داستان های کوتاه از ساختار مشابهی پیروی میکنند: به عنوان یک <نوع کاربر>، من به < مجموعه وظایف مورد نیاز> احتیاج دارم تا بتوانم <اهداف مورد نظر درخواست> را بدست بیاورم. تیم توسعه از این داستان های کاربری(User stories) استفاده میکنند تا نیازهای کاربر را در محصول رفع کنند.

نمودار پیشرفت(Burndown charts)

نمودار پیشرفت تمام فعالیت های برجسته را به نمایش در می آورد. به طور معمول بانک اطلاعاتی(Backlog) در محور عمودی قرار میگیرد و زمان در محور افقی. کار باقیمانده میتواند توسط امتیازهای داستان(Story points)، روزهای ایده آل(Ideal days)، روزهای تیم(Team days)یا مقیاس های دیگر ارائه شود. زمانی که فعالیت ها طبق برنامه پیش نروند نمودار پیشرفت به تیم اخطار میدهد و به آن ها کمک میکند تا تأثیر تصمیمات خود را مشاهده کنند.

اسکرام در مقیاس بزرگ(Large-Scale Scrum):

اگر شما قصد داشته باشید عناصر اسکرام را به صدها توسعه دهنده تعمیم دهید، چهارچوب اسکرام در مقیاس بزرگ(Large-scale scrum) یا به اختصار (LeSS) به شما کمک میکند تا قوانین و دستورالعمل ها را بدون از دست دادن ماهیت اسکرام گسترش و تعمیم دهید. اصول به صورت مستقیم از اسکرام اتخاذ میشوند، هرچند که بر تعمیم بدون وارد کردن موارد اضافی تمرکز دارد( برای مثال قوانین ، ابزار و یا فرآیندهای بیشتر

جعبه زمانبندی(Timeboxing):

یک جعبه زمانی یک مجموعه از دوره های زمانی است که یک تیم در طول آن برای تکمیل یک هدف کار میکند. به جای اجازه دادن به تیم برای کار کردن تا زمانی که هدف محقق شود، جعبه زمانی کار را در محدوده زمان معین شده متوقف میکند. تکرارهای مبتنی بر جعبه زمانی معمولا در اسکرام و برنامه نویسی حداکثری (Extreme Programming) استفاده میشوند

جعبه یخ(Icebox):

تمام داستان های کاربری که ضبط شده اند اما به قسمت توسعه انتقال داده نشده اند در جعبه یخ ذخیره میشوند. اصطلاح جعبه یخ توسط Pivotal Tracker که یک ابزار مدیریت پروژه است ایجاد شده است.

اسکرام در برابر فرآیند منطقی یکتا(Scrum vs RUP):

با این که اسکرام و روش فرآیند منطقی یکتا (Rational Unified Process) هر دو از چهارچوب چابک پیروی میکنند، اما RUP شامل تعاریف رسمی تری در مورد محدوده، نقاط عطف اصلی و تاریخ های خاص( اسکرام به جای محدوده از بانک اطلاعاتی پروژه استفاده میکند)است.به علاوه RUP شامل چهار فاز اصلی در چرخه پروژه میشود(آغاز(inception)، شرح و بسط(elaboration)، ساختار(Construction) وانتقال(Transition) )، در حای که اسکرام تمام چرخه حیاتی سنتی پروژه را در یک تکرار جا میدهد.

تولید ناب در برابر اسکرام(Lean vs Scrum):

اسکرام یک چهارچوب توسعه نرم افزاری است، در حالی که تولید ناب تنها کمک میکند که این فرآیند بهبود یابد. هدف اصلی اسکرام بر روی مردم قرار داده شده است، در حالی که تولید ناب بر فرآیند تمرکز دارد. هر دو این روش تکنیک چابک در نظر گرفته میشوند، اگرچه تولید ناب دو مفهوم عمده را معرفی میکند: از بین بردن اتلاف و بهبود جریان. در ادامه با ما همراه باشید تا راهکارهای شروع کار با اسکرام را برای شما شرح دهیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.