دلیل اصلی برآورد امتیاز آیتم های بانک اطلاعاتی پروژه آن است که پیش بینی هایی از میزان پیشروی کار تا یک تاریخ معین صورت گیرد. اگر ما بخواهیم پیش بینی کنیم که چه محصولی در چه زمانی ارائه میگردد، باید درباره زمان صحبت کنیم. ما به تخمین زمانی نیاز داریم. به طور دقیق تر، ما نیاز به محاسبه میزان تلاش داریم، که اساسا همان نفر ساعت مورد نیاز برای انجام کار است.

برآورد چیزی غیر از تلاش ممکن است مفید باشد، اما نمیتوانیم از آن برای پاسخ به این سوال که چه زمانی یک پروژه آماده میشود استفاده کنیم. برای مثال، یک تیم را فرض کنید که که باید برای هر آیتم از بانک اطلاعاتی یک پیش بینی انجام دهند که چه تعداد از اعضا در ارائه آن آیتم نقش دارند.

تنها برآورد پیچیدگی کار کافی است؟

یک آیتم ممکن است که تنها شامل یک برنامه نویس و یک عضو برای تست باشد پس عدد ۲ به آن تعلق میگیرد. ممکن است آیتم دیگری شامل برنامه نویس، یک طراح، یک مهندس پایگاه داده و یک فرد برای تست باشد. پس عدد ۵ نیز به این تیم تعلق میگیرد.
کاملا محتمل است که آیتمی که شامل تنها دو نفر است بیشتر از آیتم دیگری که شامل ۵ نفر است طول بکشد. ممکن است این گونه باشد که دو نفر برای روزها به شدت درگیر باشند در حالی که پنج عضو آیتم دیگر تنها برای چند ساعت مشغول بوده باشند.

ممکن است تعداد افراد درگیر در ارائه یک آیتم از بانک اطلاعاتی پروژه یک نماینده از مدت زمان توسعه آیتم باشد.
اما در حقیقت، من فکر میکنم که اگر ما به تعداد بالایی از آیتم های بانک اطلاعاتی توجه کنیم، خواهیم دید که آیتم هایی که شامل افراد بیشتری میشوند، به طور میانگین، زمان بیشتری نسبت به آیتم هایی با تعداد افراد کم میگیرند. اگرچه، من مطمئنم که ما مثال های نقض بسیاری هم خواهیم دید، همانند مثال بالا. این موضوع بیانگر آن است که تعداد افراد درگیر در پروژه نماینده مناسبی برای تلاش مورد نیاز برای ارائه آیتم نمیباشد.

این دقیقا مشکل محاسبه امتیاز داستان کاربری با پیچیدگی کار است. پیچیدگی کار یک فاکتور در مقدار زمان مورد نیاز است. اما تنها فاکتور نیست، ممکن است برخی فکر کنند که در نظر گرفتن و توجه به میزان پیچیدگی کار تنها کاریست که برای برآورد امتیاز داستان نیاز دارند اما اینطور نیست. بر آورد پیچیدگی کار لازم است اما به اندازه کافی کامل نیست که بخواهیم تنها با استفاده از آن برآورد خود را انجام دهیم.

ماهیت امتیاز داستان کاربری

امتیازهای داستان کاربری باید یک تخمین از میزان زمان توسعه یک داستان کاربری (وظیفه کاربری) باشد. امتیاز داستان کاربری یک نماینده زمان است هرچند که خودش بر حسب زمان بیان نشود. در واقع باید اینگونه باشد، چرا که زمان همان فاکتوری است که رؤسای ما و مشتریان حقیقی و حقوقی ما بیش از هرچیز به آن اهمیت میدهند. آن ها تنها تا جایی به پیچیدگی اهمیت میدهند که بر میزان زمان مورد نیاز تأثیر میگذارد. پس ما نمیتوانیم این موضوع مهم را به طور کلی کنار بگذاریم.

در ادامه، توسط مثال به تفسیر کامل امتیاز داستان و رابطه آن با تلاش و زمان خواهم پرداخت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.