پیش از این به کاربردهای امتیاز داستان اشاره کردیم و حتی توضیحات مختصری نیز راجع به آن دادیم.
در اینجا میخواهیم به تشریح کامل امتیاز داستان بپردازیم تا به آشنایی هر چه بیشتر شما با این مفهوم کمک کنیم. امتیاز داستان در واقع یک واحد اندازه گیری است که برای بیان یک برآورد از تلاش کلی که برای پیاده سازی کامل مراحل یک محصول یا هر قسمت از کار استفاده میشود.

زمانی که ما به وسیله امتیاز داستان پیش بینی خود را انجام میدهیم، به هر آیتم یک ارزش نقطه ای میدهیم. مقادیر خامی که ارائه میکنیم اهمیتی ندارند. چیزی که مهم است مقادیر نسبی است. داستانی که ارزش آن ۲ برآورد شده باید دو برابر داستانی باشد که مقدار ۱ را به خود اختصاص داده. و همچنین باید به اندازه دو سوم مقدار داستانی با ارزش ۳ باشد.

توجه داشته باشید که به جای اختصاص ۱ و ۲ و ۳ میتوانید ۱۰۰ و۲۰۰ و۳۰۰ وحتی ۱میلیون و۲میلیون و۳میلیون را به عنوان امتیاز اختصاص دهید. چیزی که مهم است ثابت ماندن نسبت های امتیازها است.

به دلیل اینکه امتیاز داستان بازگو کننده تلاش مورد نیاز برای توسعه داستان است، تخمین تیم باید شامل
تمام جوانب موثر باشد که این جوانب شامل موارد زیر است:
میزان کار مورد نیاز برای انجام
پیچیدگی کار
هر ریسک و یا عدم اطمینان در انجام کار
زمانی که با امتیاز داستان پیش بینی خود را انجام میدهید ، مطمئن شوید که تمام این فاکتورها را در نظر میگیرید.
در ادامه به تشریح این فاکتورها و تاثیر آنها بر روند پروژه میپردازیم.

میزان کار مورد نیاز برای انجام

مطمئنا، اگر نیاز به انجام کار بیشتری باشد، اندازه تخمین نیز باید بزرگتر باشد. برای نمونه پروژه توسعه دو وبسایت را در نظر بگیرید. سایت اول تنها شامل یک کادر برای وارد کردن نام میشود. سایت دوم شامل ۱۰۰ کادر است که به سادگی با متنی کوتاه پر میشود.

سایت دوم هیچ پیچیدگی دیگری ندارد. هیچ تعاملی بین زمینه ها نیست و هرکدام تنها کادری با کمی متن است.
هیچ گونه ریسک دیگری در صفحه دوم وجود ندارد. تنها تفاوت این دو سایت در این است که برای سایت دوم کار بیشتری برای انجام وجود دارد.

صفحه دوم باید امتیاز داستانی بیشتری داشته باشد. اما به این نکته توجه کنید که اگرچه تعداد کادرهای سایت دوم
۱۰ برابر سایت اول است اما به نظر نیازی نباشد که به سایت دوم ۱۰۰برابر ارزش بیشتر داده شود. به هر حال قاعده ای برای مقیاس وجود دارد و ممکن است ساخت صفحه دوم تنها ۲ یا ۳ و یا ۱۰ برابر بیشتر نیاز به تلاش نسبت به صفحه اول داشته باشد.

ریسک و عدم اطمینان

میزان ریسک و عدم اطمینان در یک آیتم از بانک اطلاعاتی محصول باید بر روی ارزش امتیاز داستانی داده شده به آیتم تاثیر بگذارد.

اگر یک تیم درخواست پیش بینی یک آیتم از محصول را کند و سهامدار متقاضی آن در مورد نیازهای آیتم مورد نظر مطمئن نباشد، این عدم اطمینان باید در پیش بینی نیز منعکس شود.

اگر پیاده سازی یک ویژگی برای محصول شامل تغییر یک قسمت خاص از کد قدیمی و شکننده باشد که هیچ آزمایش خودکاری در جایگاه خود ندارد، این ریسک باید در پیش بینی منعکس شود.

پیچیدگی

یک وبسایت با ۱۰۰ کادر ناچیز و بدون ارتباط زدیم فکر کنید.

حال وبسایت دیگری را در نظر بگیرید که دارای ۱۰۰ کادر باشد. اما برخی از آن ها کادرهای تاریخ همراه با تقویم هستند. برخی نیز به صورت کادری برای شماره تلفن و یا شماره ملی هستند. کادرهای دیگر اعتبار سنجی برای شماره کارت اعتباری را انجام میدهند.

این صفحه علاوه بر اینها نیاز به تعامل میان کادرها نیز دارد. اگر کارت اعتباری استفاده کند کادری نیز برای درج رمز باید نمایش داده شود و یا کادری برای کد امنیتی کارت(CVV2). با اینکه در این صفحه نیز ۱۰۰ کادر وجود دارد اما پیاده سازی این صفحه به مراتب دشوارتر است. این صفحه دارای پیچیدگی بیشتری است، زمان بیشتری خواهد گرفت، احتمال خطا بالا میرود واحتمال نیاز به برگشتن و تصحیح کد بسیار بالاست.

این پیچیدگی مضاعف نیز باید در تخمین ارائه شده درنظر گرفته شود.

تمام جوانب را برای تخمین درنظر بگیرید

ممکن است در ابتدا ترکیب این سه فاکتور به یک عدد و ارائه یک تخمین واحد غیر ممکن به نظر برسد. اما این کار ممکن است، چرا که عامل اتحاد این فاکتورها “میزان تلاش ” است. تخمین زنندگان در نظر میگیرند که چه میزان تلاش برای انجام مقدار کار تشریح شده برای یک آیتم از بانک اطلاعاتی محصول نیاز است.

سپس آن ها تصمیم میگیرند که چه میزان تلاش برای در نظر گرفتن ریسک و عدم اطمینان در مورد محصول ناتمام باید شامل شود.معمولا این کار با در نظر گرفتن ریسک رخ دادن یک مشکل و تاثیر این ریسک انجام میشود.
پس برای مثال، اغلب یک ریسک وقت گیر که احتمال وقوع آن وجود دارد درنظر گرفته میشود تا یک ریسک کوچک و بعید. همچنین تخمین زنندگان پیچیدگی کار را نیز در نظر میگیرند. کاری که پیچیده است نیاز به فکر بیشتری دارد.
به آزمون خطای بیشتری نیاز دارد، شاید حتی به تماس و بازخورد بیشتری از سوی مشتری نیاز داشته باشد، حتی ممکن است زمان بیشتری برای تأیید و اصلاح مشکلات داشته باشد. به یاد داشته باشید که تمام سه فاکتور باید با هم ترکیب شوند.

همه چیز را در تعریف تکمیل کار در نظر بگیرید
یک امتیاز داستانی باید همه چیز را در مسیر راه خود تا تکامل شامل شود. اگر تعریف یک تیم از تکمیل محصول شامل ساخت آزمایش های خودکار برای تأیید داستان شود ، تلاشهای مورد نیاز برای ایجاد این آزمایش نیز باید در تخمین انجام شده گنجانده شود.

امتیاز داستان میتواند یک مفهوم سخت برای درک باشد، اما درک کامل این موضوع که این امتیازها معرف تلاش مورد نیاز برای انجام مقدار کار مورد نظر، پیچیدگی کار و هر ریسک یا عدم اطمینان در انجام کار هستند مطمئنا ارزش وقت گذاشتن را دارد. همانطور که پیش از این اشاره کردم، این کار تنها توسط تمرین میسر است و با تمرین بیشتر به درک کامل تری از این مفهوم خواهید رسید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.