روش های دیگری نیز برای مدیریت پروژه وجود دارد که به مدیریت چابک منتصب گردیده اند.
این روش های شامل موارد زیر میشوند:

مدلسازی چابک(AM):

مدلسازی چابک برای مدلسازی و طبقه بندی سیستم های نرم افزاری استفاده میشود و مکمل سایر روش های چابک مانند اسکرام، برنامه نویسی حداکثری(XP) و فرآیند یکپارچه منطقی(RUP)است.

مدلسازی چابک به تنهایی یک فرآیند نرم افزاری کامل نیست. این روش میتواند به بهبود مدل کدنویسی کمک کند اما شامل فعالیت های برنامه نویسی نمیشود.

فرآیند یکپارچه منطقی(RUP):

این روش در شرکت نرم افزاری رشنال(Rational) یکی از پیشروترین شرکت های ساخت کامپیوتر در آمریکا ساخته شده، این روش یکی روش تکرار محور و یک چهارچوب سازگار برای توسه نرم افزاری است. طبق گفته شرکت رشنال ،RUP مانند یک راهنمای آنلاین است که دستورالعمل، قالب ها و مثال هایی از توسعه نرم افزاری ارائه میکند. جنبه های کلیدی RUP عبارتند از فرآیند ریسک پذیری، توسعه متمرکز بر کاربری، و طراحی معماری محور.

ناب در برابر چابک:

توسعه چابک بر از بین بردن و حذف اتلاف(فعالیت هایی که ارزش انجام آن ها پایین است) تمرکز دارد.توسعه ناب اصول تولید ناب را جدا کرده و در توسه نرم افزاری آن ها را پیاده سازی کرده است.
این اصول بسیار مشابه اصول مدیریت چابک میباشند، هرچند که توسعه ناب آن ها را یک قدم جلوتر برده است. در فاز توسعه، شما انتخاب، برنامه ریزی ،توسعه ، آزمایش و ارسال را تنها برای یک ویژگی پیش انجام می دهید تا به تکرار بعدی بروید.

توسعه تست محور(TDD):

توسعه تست محور بر پایه چرخه های کوتاه تکرارشونده توسعه استوار است. در ابتدا، یک توسعه دهنده یک نمونه آزمایش خودکار (که در ابتدا ناقص است) برای یک ویژگی جدید مینویسد و به سرعت یک آزمایش با حداقل کد مورد نیاز برای قبول شدن در آن طراحی و اضافه میکند. سپس این کد جدید را با توجه به استانداردهای مورد قبول بازنویسی میکند.

چهارچوب چابک مدرج

این چهارچوب یک روش ساختار یافته برای کمک به کسب و کارهای بزرگ در سازگاری با مدیریت چابک میباشد. این روش بر پایه اصول توسعه ناب و چابک شکل گرفته است و با مسائل سخت مانند معماری، ادغام، بودجه و نقش ها (به تناسب با مقیاس مشکل) در سازمان های بزرگ مقابله میکند.این روش سه سطح دارد:تیم، برنامه و نمونه کار

توسعه سریع نرم افزار(RAD):

روش RAD سعی در این دارد که بهای بیشتری به توسعه نرم افزاری بدهد تا به برنامه ریزی وظایف. این روش یک مدل افزایشی را دنبال میکند که در آن هر جزء به صورت موازی توسعه می یابد. فازهای این روش به صورت زیر است: مدلسازی کسب و کار، مدلسازی داده، مدلسازی فرآیند، تولید نرم افزار و آزمایش و سودآوری

روش کنترل تجربی:

به وسیله توسعه نرم افزاری چابک، شما میتوانید یک روش کنترل تجربی را مورد استفاده قرار دهید، به این معنی که تصمیمات با توجه به واقعیت هایی که شما در پروژه واقعی مشاهده میکنید اتخاذ
میشوند.

مدل کنترل تجربی شامل این سه بخش میشود: دید، بازرسی و انطباق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.