در چرخه فرآیند اسکرام یک سری گام مشخص و غیر قابل تغییر وجود دارد که شامل موارد زیر است:

بانک اطلاعات محصول(Product backlog):

درون بانک اطلاعات محصول برگزار میکنند(فعالیت های درون این بانک اطلاعاتی از داستان های کاربر(User stories) و نیازهای کاربر به دست میایند). بانک اطلاعات محصول(Product backlog) یک لیست از فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل نیست، اما در عوض یک لیست شامل تمام ویژگی های دلخواه برای محصول
است. تیم توسعه از درون این ویژگی ها کارهای مورد نیاز برای انجام در هر اسپرینت(Sprint) را استخراج میکنند.

برنامه ریزی اسپرینت(Sprint planning):

پیش از شروع هر اسپرینت (دوره زمانی کوتاه برای تکمیل یک فعالیت در بانک اطلاعاتی)، مالک محصول آیتم های مهم درون بانک اطلاعاتی را در یک جلسه برنامه ریزی اسپرینت برای اعضای تیم شرح میدهد. سپس تیم تصمیم میگیرد که کدام کار قابل انجام در اسپرینت حاضر است و کار مورد نظر را از بانک اطلاعاتی محصول(Product backlog) به بانک اطلاعاتی اسپرینت(Sprint backlog)انتقال میدهند.( بانک اطلاعاتی اسپرینت یک لیست از وظایف مربوط به اسپرینت را تشکیل میدهد.)

پاکسازی/ مراقبت از بانک اطلاعاتی(Backlog refinement/grooming):

در انتهای یک اسپرینت، تیم و مالک محصول جلسه ای برگزار میکنند تا مطمئن شوند که بانک اطلاعاتی برای اسپرینت بعدی آماده است. تیم ممکن است داستان های کاربری(User stories) را که غیر مرتبط با میابند حذف کنند، داستان های(Story) جدید ایجاد کنند، اولویت وظایف را دوباره ارزیابی کنند و یا فعالیت های مورد نیاز را به وظایف کوچکتری تقسیم کنند. هدف از این جلسه این است که مطمئن شویم که بانک اطلاعاتی تنها شامل مواردی است که مرتبط و با شرح جزئیات هستند و همچنین هدف دیگر آن برآورده سازی اهداف پروژه است

جلسه روزانه اسکرام(Daily Scrum meetings):

جلسه اسکرام یک جلسه ۱۵ دقیقه ای ایستاده است که هر یک از اعضای تیم درمورد اهداف خود و هر مسئله و مشکلی که در مسیر با آن برخورد داشته اند صحبت میکنند. اسکرام روزانه(Daily Scrum) هر روز در طول اسپرینت برگزار میشود و به تیم کمک میکند تا در یک مسیر پیش بروند. جلسه اسکرام یک جلسه ۱۵ دقیقه ای ایستاده است که هر یک از اعضای تیم درمورد اهداف خود و هر مسئله و مشکلی که در مسیر با آن برخورد داشته اند صحبت میکنند. اسکرام روزانه(Daily Scrum) هر روز در طول اسپرینت برگزار میشود و به تیم کمک میکند تا در یک مسیر پیش بروند.

جلسه بازبینی اسپرینت(Sprint review meeting):

در انتهای هر اسپرینت، تیم کاری را که در طول اسپرینت به اتمام رسانده اند در یک جلسه بازبینی اسپرینت ارائه میکنند.توجه داشته باشید که این جلسه باید یک مباحثه زنده باشد و نه صرفا یک ارائه گزارش و یا یک ارائه توسط پاور پوینت(PowerPoint).

جلسه گذشته نگری اسپرینت(Sprint retrospective meeting):

در انتهای هر اسپرینت تیم همچنین این موضوع را که اسکرام برای آن ها مناسب است یا نه را انعکاس میدهند و در مورد هر گونه تغییری که برای اسپرینت بعدی نیاز به انجام دارد صحبت میکنند. تیم ممکن است در مورد اینکه چه چیزی در طول اسپرینت به خوبی پیش رفته، چه اشتباهاتی رخ داده و چه تغییراتی میتوان انجام داد مشورت میکنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا با ابزار و روش های اسکرام آشنا شوید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.