همان طور که اشاره شد مدل آبشاری دارای مزایا و معایبی است که در این مطلب میخواهم به آن ها اشاره کنم. بهترین پروژه ها برای مدیریت با مدل آبشاری پروژه های ساده و بدون تغییر هستند.
ذات خطی و تغییر ناپذیر این مدل مدیریت این نوع پروژه ها را ساده میکند و اجازه ارائه مستندات عمیق و جزئی را به ما می دهد.

در زیر مزایای این مدل را شرح داده و بررسی می کنیم:

• سادگی در استفاده و مدیریت: مدل آبشاری از یک الگوی تکراری برای هر پروژه استفاده میکند و این الگو استفاده و درک این مدل را بسیار ساده میکند. تیم نیازی به دانش قبلی و یا تمرین پیش از استفاده از مدل آبشاری نخواهد داشت. مدل آبشاری یک مدل ثابت و تغییر ناپذیر است. هر فاز دارای دستاوردها و بازبینی های خاص خود است و این مطلب مدیریت و کنترل را بسیار ساده میسازد.

• نظم اجباری است: هر فاز در مدل آبشاری یک نقطه آغاز و پایان دارد و در میان گذاشتن فرآیند با سهامداران و مشتریان را ساده میسازد. به وسیله تمرکز بر نیازها و طراحی پیش از نوشتن کد، تیم میتواند ریسک گذشتن از محدودیت های زمانی(Deadline) را کاهش دهد.

• نیاز به رویکردی که به خوبی مستندسازی شده: مدل آبشاری برای هر فاز نیاز به مستندسازی دارد که به درک بهتر از منطق پنهان در پشت کدهای نوشته شده و آزمایشات انجام شده می انجامد. همچنین یک سرنخ مستند شده از فاز به جا میگذارد تا در صورت نیاز برای پروژه های آتی به آن ها مراجعه شود و یا اگر سهامداران نیاز به جزئیات بیشتری در مورد یک فاز خاص داشتند

در اختیار آنان قرار گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.