مدیریت اسکرام در کنار مزایای به خصوصی که ارائه می دهد، معایبی نیز دارد که در این ج می خواهیم به بررسی و شرح آن ها بپردازیم. اسکرام نیاز به سطح بالایی از تعهد و تجربه از طرف تیم دارد و پروژه ها ممکن است در معرض خطر خزش محدوده(Scope-creep) قرار گیرند.
خطر خزش محدوده(Risk of scope creep):
برخی از پروژه های اسکرام ممکن است دچار خزش محدوده به دلیل عدم تعیین تاریخ مشخص برای اتمام پروژه شوند. بدون تاریخ پایان مشخص، سهامداران ممکن است به درخواست فعالیت های اضافی ترغیب شوند

تیم نیاز به تعهد و تجربه دارد:

به وسیله نقش های تعریف شده و مسئولیت ها، تیم برای کسب موفقیت نیاز به آشنایی با اصول اسکرام خواهند داشت. به دلیل اینکه در تیم اسکرام هیچ نقش تعریف شده ای وجود ندارد(هر کسی هر کاری را انجام میدهد)، این تیم نیاز به اعضایی با تجربه فنی بالا دارد. همچنین تیم باید به جلسات روزانه اسکرام پایبند باشد و تمام اعضا باید در طول پروژه در تیم باقی بمانند.

استاد اسکرام(Scrum master) اشتباه میتواند همه چیز را نابود کند:

استاد اسکرام بسیار متفاوت از مدیر پروژه است. استاد اسکرام قدرت مدیریت در میان اعضای تیم ندارد، او باید به تیم خود اعتماد کامل داشته باشد و هرگز به آنها دستور ندهد که چه کاری انجام دهند. اگر استاد اسکرام سعی در کنترل تیم کند، پروژه شکست خواهد خورد.

وظایف تعریف شده ضعیف میتواند منجر به اشتباه شوند

در صورتی که وظایف به خوبی شرح داده نشده باشند، هزینه های پروژه و بازه های زمانی تعریف شده دقیق نخواهند بود. اگر اهداف اولیه به طور کامل شفاف نباشند، برنامه ریزی دشوار می شود و اسپرینت ها(Sprints) از میزان معمول برآورد شده بیشتر طور خواهند کشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.