سطح انعطاف روش چابک معمولا مثبت است، با این حال این روش به همراه برخی ضعف ها می آید. برای مثال ارائه یک تاریخ ثابت برای تحویل محصول میتواند مشکل باشد، مستندات ممکن است نادیده گرفته شوند یا محصول نهایی میتواند بسیار متفاوت تر از درخواست اصلی اولیه باشد.

در اینجا تعدادی از نقاط ضعف مدیریت پروژه چابک را برای شما آورده ایم:

برنامه ریزی ممکن است زیاد دقیق نباشد:

انتخاب یک روز ثابت برای ارائه محصول گاهی اوقات میتواند سخت باشد. به دلیل اینکه روش چابک بر پایه ارائه بسته زمانی است و مدیران پروژه اغلب وظایف را اولویت بندی دوباره میکنند، این احتمال وجود دارد که برخی آیتم های اصلی که برای ارائه برنامه ریزی شده بودند در موعد مقرر آماده نشوند. اسپرینت های اضافی ممکن است در هر زمان از انجام پروژه به پروژه اضافه شوند و بر زمان تحویل نهایی نیز تأثیر گذارند.

تیم باید آگاه باشد:

معمولا تیم های چابک کوچک اند، پس اعضای تیم باید در حوزه های متفاوتی مهارت بالا داشته باشند. همچنین آن ها باید روش چابک انتخابی را درک کنند و با آن احساس راحتی کنند.

تعهد زمانی از جانب توسعه دهندگان

زمانی که تیم توسعه به طور کامل به پروژه اختصاص داده شوند، روش چابک موفق ترین روش است. مشارکت و همکاری فعال در طول پروسه چابک الزامی است، که زمان بیشتری نسبت به روش سنتی مصرف میکند. این به این معناست که توسعه دهندگان موظف اند که به زمان کلی پروژه متعهد باشند.

مستندات ممکن است نادیده گرفته شوند

بیانیه روش چابک پیشنهاد میکند که کار را با توجه به مستندات جامع انجام دهیم، پس برخی اعضای تیم ممکن است تصور کنند که تمرکز بر مستندات اهمیت بالایی نداشته باشد. در حالی که مستندات جامع به تنهایی نمیتوانند موجب موفقیت پروژه شود. تیم های چابک باید بتوانند یک خط تعادل میان مستندات و مباحثه ها پیدا کنند.

محصول نهایی میتواند بسیار متفاوت باشد:

پروژه چابک اولیه ممکن است برنامه قطعی نداشته باشد، پس محصول نهایی میتواند بسیار متفاوت تر از خواسته اولیه باشد. به دلیل انعطاف بالای روش چابک، چرخه های تکرار جدید ممکن است با توجه به بازخورد در حال تحول مشتری به پروژه اضافه شوند، که ممکن است پروژه را به سمت یک ارائه کاملا متفاوت سوق دهد.

در ادامه این مطلب به شرح چرخه مدیریت پروژه چابک خواهیم پرداخت و در آینده به مقایسه این روش های مدیریتی خواهیم پرداخت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.