روش چابک از روش های سبک نرم افزاری در ۱۹۹۰ تکامل یافته است و پاسخ به نیازهای مدیرانی است که نمیخواهند درگیر متدهای سختگیرانه و خطی روش آبشاری و مدیریت پروژه سنتی شوند. این روش بر انعطاف ، بهبود مستمر و سرعت تمرکز دارد.

تعدادی از نقاط قوت این روش در به شرح زیر است:

تغییر مورد استقبال قرار میگیرد:

به وسیله چرخه های برنامه ریزی کوتاه تر، جایگزین کردن و پذیرفتن تغییرات در هر مرحله از اجرای پروژه میسر است. با دادن فرصت به تیم برای اعمال تغییرات معرفی شده در چند هفته، همیشه فرصتی برای بهبود و اولویت بندی مجدد اطلاعات پروژه وجود دارد

هدف نهایی میتواند نامعلوم باشد:

روش چابک میتواند برای پروژه هایی که هدف نهایی آنها به طور کامل واضح نیست بسیار مفید باشد. در طول پیشرفت پروژه، اهداف روشن میشوند و تیم توسعه میتواند به راحتی با این نیازهای متغیر سازگاری یابد.

ارائه سریع تر و با کیفیت بالاتر

شکستن پروژه به تکرارها (واحد های قابل مدیریت) به تیم این اجازه را میدهد تا بر روی کیفیت بالا، آزمایش و همکاری متقابل تمرکز کنند. اجرای آزمایش در هر تکرار به معنای کشف و حل سریع تر باگ ها و مشکلات محصول است. و با استفاده از تکرارهای پیوسته، این محصول با کیفیت بالا میتواند بسیار سریع تر آماده شود.

تعامل قوی تیم

روش چابک تأکید بسیاری بر ارتباط مکرر و برخوردهای رودررو دارد. اعضای تیم ها با یکدیگر همکاری میکنند و افراد میتوانند مسئولیت و نقش خود در پروژه را بیابند.

مشتریان شنیده میشوند:

مشتریان موقعیت های بسیاری برای مشاهده کار ارائه شده، مطرح کردن ورودی های دلخواه خود و تأثیر واقعی بر محصول نهایی دارند. با کار نزدیک در کنار تیم پروژه یک حس مالکیت به آن ها القا میشود.

بهبود مستمر:

پروژه های چابک تأکید بسیاری بر دریافت بازخورد از کاربران و اعضای تیم در تمام طول پروژه دارند تا تجربه های کسب شده برای بهبود تکرارهای آتی استفاده شوند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.