در مدیریت پروژه اسکرام سه نقش مشخص شده وجود دارد. نقش های اسکرام به شرح زیر هستند

مالک محصول(Product Owner):

مالک محصول در اسکرام چشم اندازی از محصول نهایی خود دارد و این چشم انداز را به تیم منتقل میکند. مالک محصول بر روی تجارت و نیازهای بازار تمرکز میکند و تمام کارهای مورد نیاز را اولویت بندی میکند. او بانک اطلاعاتی پروژه(Backlog) را میسازد، راهنمایی میکند که کدام ویژگی در مرحله بعد باید ارائه شود و با اعضای تیم و دیگر سهامداران تعامل میکند تا مطمئن شود همه آیتم های درون بانک اطلاعاتی (Backlog) را به خوبی درک میکنند. به خاطر داشته باشید که مالک محصول یک مدیر پروژه نیست. در عوض به جای مدیریت وضعیت و پیشرفت پروژه، کار او انگیزش اعضای تیم به وسیله تعیین هدف و چشم انداز مناسب است

استاد اسکرام(Scrum Master):

برخی اوقات به عنوان مربی تیم در نظر گرفته میشود، استاد اسکرام به تیم کمک میکند تا بهترین کار ممکن را انجام دهند. این به معنای سازماندهی جلسات، مقابله با موانع احتمالی پروژه و چالش های پیش روی تیم و همچنین همکاری با مالک محصول برای اطمینان از آماده بودن آیتم بعدی در بانک اطلاعاتی برای اسپرینت(Sprint) بعدی. استاد اسکرام همچنین باید اطمینان حاصل کند که تیم از فرآیندهای اسکرام پیروی میکنند. او کنترل و قدرتی در میان تیم ندارد اما در اجرای فرآیندها قدرت و کنترل کامل دارد.

برای مثال او نمیتواند به کسی بگوید چه کاری را انجام دهد اما میتواند یک اسپرینت با آهنگی جدید را هدف گذاری کند

تیم اسکرام(Scrum Team):

تیم اسکرام شامل پنج تا هفت عضو میشود. همه اعضا برای انجام پروژه با هم همکاری میکنند، به یکدیگر کمک میکنند و حس عمیقی از صمیمیت را در میان یکدیگر برقرار میکنند.
برعکس تیم های توسعه سنتی، نقش های مجزایی مثل برنامه نویس، طراح یا تستر(tester) وجود ندارد. تمام اعضا مجموعه کارها را با کمک هم انجام میدهند. برنامه ریزی هر اسپرینت مختص تیم اسکرام میباشد و در واقع تیم مالک آن است. در این برنامه ریزی آن ها پیش بینی میکنند که چه میزان کار برای تکمیل هر تکرار نیاز است.

این سه نقش در کنار یکدیگر تشکلیل دهنده تیم اسکرام هستند. با ما همراه باشید تا در ادامه به توصیف گام های اسکرام بپردازیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.